Olivia Godfrey

Season history for Spring 2017

NameHostDatePositionPlace finish
CharlestonSkipper17/18 (B Div)
CharlestonSkipper12/18 (B Div)
UC San DiegoSkipper1/9 (B Div)
CharlestonSkipper13/18 (A Div)

Season history for Spring 2016

NameHostDatePositionPlace finish
San Diego StateSkipper2/18 (B Div)
MITSkipper12/17 (C Div)
UC Santa BarbaraSkipper3/10 (B Div)
Southern CalSkipper3/30 (B Div)

Season history for Fall 2015

NameHostDatePositionPlace finish
UC Santa BarbaraSkipper7/20 (C Div)
StanfordSkipper4/21
BerkeleyCrew3/22 (A Div)

Season history for Spring 2015

NameHostDatePositionPlace finish
Brown/Salve ReginaSkipper12/14 (B Div)
UC Santa BarbaraSkipper2/12 (A Div)
StanfordSkipper13/27 (B Div)
CSU Long BeachSkipper13/17
South FloridaSkipper3/7
UC San DiegoSkipper2/22 (A Div)

Season history for Fall 2014

NameHostDatePositionPlace finish
UC Santa BarbaraSkipper10/24 (C Div)
StanfordSkipper2/9 (B Div)
BerkeleySkipper9/28 (A Div)
UC San DiegoSkipper3/24 (A Div)

Season history for Spring 2014

NameHostDatePositionPlace finish
NavySkipper11/14 (B Div)
Southern CalSkipper5/28 (B Div)
UC Santa BarbaraSkipper2/12 (B Div)
StanfordSkipper13/29 (A Div)
NavySkipper13/20 (B Div)
UC IrvineSkipper2/20 (A Div)
UC IrvineSkipper7/21 (A Div)
StanfordSkipper4/13 (B Div)
UC San DiegoSkipper5/24 (A Div)
UC San DiegoCrew9/24 (A Div)

Season history for Fall 2013

NameHostDatePositionPlace finish
UC Santa BarbaraSkipper3/18 (A Div)
Southern CalSkipper1/9 (B Div)
BerkeleySkipper7/27 (A Div)
UC San DiegoSkipper4/21 (A Div)