Hosei University

Hosei Univerisity

Roster for Spring 2019

NameClass
Marika Adachi2019
Hunter Arcese2020
SOTARO HAYAMI2021
Naru Ito2021
KOTARO KUDO2021
Taiyo Kuroishi2021
FUYUKA MORITA2021
Katsuhito Onoda2019