Alisher Khodjaniyazov

Season history for Spring 2018

NameHostDatePositionPlace finish
ArmySkipper4/4 (B Div)
FordhamSkipper14/15 (B Div)

Season history for Fall 2017

NameHostDatePositionPlace finish
PennsylvaniaCrew8/8