Boiler Cup

A Division

Team1A2A3A4A5A6A7A8A
IndianaIndiana Hoosiers141418186969420420
Miami UniversityMiami University Miami University696942042013131414
PurduePurdue Purdue 1181869694204201313
PurduePurdue Purdue 21313141418186969
AkronAkron Akron420420131314141818

B Division

Team1B2B3B4B5B6B7B8B
IndianaIndiana Hoosiers141418186969420420
Miami UniversityMiami University Miami University696942042013131414
PurduePurdue Purdue 1181869694204201313
PurduePurdue Purdue 21313141418186969
AkronAkron Akron420420131314141818