Northwestern University

Northwestern

Season history for Spring 2018

NameHostTypeScoringDateStatusPlace(s)
CharlestonInterconference2 DivisionsOfficial8/15
EckerdInterconference2 DivisionsOfficial12/14
StanfordInterconferenceTeamOfficial8/10
CharlestonInterconference2 DivisionsOfficial12/13